Studenten van de Rietveld Academie onderzoeken een piepjong bos, dat het grootste in de randstad zal worden. Het Bentwoud van 1300 hectare groeit nu op tussen Zoetermeer, Waddinxveen en Boskoop. De studenten verdiepen zich in dit gebied, en zullen in de zomer van 2010 op de transformatie van het landschap reageren met nieuw werk, dat getoond zal worden tijdens een manifestatie. Het proces van de Bentwoudprojecten is via deze site te volgen.

Het meisje en het bos

Door: Renske van Enckevort
Datum: 15 maart 2010
In Nederland plannen en organiseren wij onze omgeving naar behoefte. In Zoetermeer is de uitwerking hiervan duidelijk zichtbaar: een nieuwe stad voor de nieuwe randstedeling en nu graag ook een nieuw bos erbij.
“Je hebt hier gewoon alles. Winkelcentra, je kunt elke sport beoefenen die je maar kunt bedenken. In [...]

De boswachter

Door: Pieke Werner
Datum: 15 maart 2010
Wat?
Ik zal voor het Bentwoudproject van mijzelf een boswachter maken.
Ik zal mij daarvoor kleden als een boswachter en rondleidingen verzorgen voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn.
De tocht gaat door het bos dat nu nog niet zo groot of hoog is. Er zijn echter een paar gebieden die wel verder ontwikkeld [...]

De kerk van de rede

Door: Eva de Kleer
Datum: 15 maart 2010
‘Mijn vader berekende ooit voor mij dat het maximale aantal boeken dat een mens kan lezen in zijn leven ongeveer 2000 is. Vanaf dat moment, op zevenjarige leeftijd, had ik regelmatig nachtmerries waarin alle boekenkasten in het huis zich op me wierpen om me tot stof te verpulveren.
Een boek [...]

Bentwoud per ansicht

Door: Linde Keja
Datum: 15 maart 2010
Context
Door toenemende verstedelijking in de Randstad is er behoefte aan meer openbaar groen. Vlak naast het zich uitbreidende Zoetermeer wordt daarom het recreatiebos Bentwoud aangeplant. Hiervoor wijken boerenbedrijven; oud maakt plaats voor nieuw, cultuurgebied voor natuurgebied. De onteigening van boeren zorgt voor kritiek, ten eerste van boeren zelf, maar [...]

The wind is coming in from Africa…

Door: Maurits de Bruijn
Datum: 15 maart 2010
Voor het Bentwoudproject wil ik een uitheemse invloed op de akkers van Zuid Holland loslaten. Afrikaanse waxstoffen zullen uit de akkers van het Bentwoud groeien. Dat is het uitgangspunt van mijn vormonderzoek, waarbij ik op verschillende manieren zal proberen van de stoffen overtuigende sculpturen te maken.
Twee weken geleden hoorde [...]

Hangslot

Door: Rens van der Knoop
Datum: 15 maart 2010
Ik heb alle wetten aangaande agricultuur, pacht, landbeheer, agriculturele machinerie et cetera verzameld, gedigitaliseerd en over elkaar heen geplaatst.
Zo ontstond een uit wetteksten opgebouwd beeld dat in zijn vorm sterk refereert aan een vogelperspectief op omgeploegde landbouwgrond.
Het beeld is gemaakt op een oppervlakte die in verhouding gelijk is [...]

Er is niets dat hetzelfde blijft

Door: Marieke Berghuis
Datum: 15 maart 2010
De kans op het vinden van een schat is het grootst wanneer de bodem verandert. Door het steken van turf, het ploegen van de aarde, het planten van een bos.
Project
Voor het Bentwoud maak ik een boek. Het boek bevat tekeningen, collages en foto’s en tekst. Het boek is een bundeling [...]

A Map is not a place

Door: Bernke Klein Zandvoort
Datum: 15 maart 2010
Uitgangspunt
Het uitgangspunt van het project ‘A Map is not a place’ is de vraag: hoe groot is een gebied van 1300 hectare en hoe maak je dat tastbaar?
Het werk is een onderzoek dat veel verschijningsvormen aan kan nemen. De uiteindelijke presentatie wordt een collage van pogingen om het gebied [...]

Zo groot is een mensenleven

Door: Jan Hoek
Datum: 28 januari 2010
Hoe de dood van mijn zusje zorgde dat ik geboren werd
Een aantal jaar voordat ik geboren werd, kreeg mijn moeder een dochtertje dat na een paar dagen stierf. Marthe heette ze. Mijn moeder wou maar één kind, dus als Marthe nog geleefd zou hebben, had ik dat waarschijnlijk niet. Hierdoor [...]

Wacht maar tot ik groot ben

Door: Lilian Stolk, Caroline Ruijgrok en Willem Sjoerd van Vliet
Datum: 15 maart 2010
Projectomschrijving
We willen werken met het materiaal waaruit straks het Bentwoud zal bestaan: bomen. We willen een speelse maar tegelijkertijd structurele ingreep doen in de groei van een aantal jonge bomen die al geplant zijn, en deel zullen uitmaken van het bos wat er [...]

De belofte

Door: Roberta Petzoldt
Datum: 15 maart 2010
Ik wil in het Bentwoud een vleugel met bijbehorend pianobankje in een glazen kist plaatsen, met een bijschrift waarop men leest:
‘Op 21 maart 2020 zal om 12.00 uur het in 2000 geboren pianowonder X op deze vleugel ‘Sacre du Printemps’ spelen.’
‘De belofte’ is een tijdelijk kunstwerk in de [...]

Hier en niet daar

Door: Elke Baggen
Datum: 15 maart 2010
Plan
Mijn plan is  om een film te maken in het Bentwoud.  Het is niet zozeer een speelfilm als  wel een registratie van een actie. In  beeld is het lege landschap van de Bentwoudpolder, waarin ik links in beeld  kom met een schop. Ik begin een gat  te graven en plant [...]

Perspectieven

Door: Susan Kooi
Datum: 15 maart 2010
Van polder naar bos, van het geordende vlakke land naar het hoge ‘wilde’ woud. De polder tussen Benthuizen, Waddinxveen, Boskoop en Zoetermeer gaat veranderen. Die spanning in het veranderende landschap wil ik verbeelden door verwarring te creëren in perspectieven.
Als je in de polder staat, is het land nu nog vlak. [...]

La forêt se souvient

Door: Alexandra Duvekot
Datum: 15 maart 2010
Samen met plaatselijke muzikanten en bewoners wil ik een muziekstuk componeren. De herinneringen van de bewoners van Zoetermeer, Rijnwoude, Waddinxveen en Boskoop zullen als inspiratie dienen. Op een speciale plaats in de polder waar het bos groeit wil ik een concert laten plaatsvinden. Deze plek [...]

Muur

Door: Elke Baggen
Datum: 15 maart 2010
Plan
Mijn plan is om een muur te bouwen in het gebied van het Bentwoud. De muur moet drie meter hoog worden, en een rechthoek afbakenen van 4 bij 6 meter. Het werk is alleen een muur, zonder raam, deur of dak. Deze muur wordt gemetseld van bakstenen. De locatie [...]